“Permainan bahasa dapat meningkatkan kefahaman berbahasa arab dalam kalangan pelajar-pelajar”

Sebagaimana yang kita maklum, tahap berbahasa arab berada kurang memuaskan dalam kalangan pelajar-pelajar yang mengambil bidang bahasa arab di Malaysia. Perkara ini dibuktikan dengan penampilan mereka yang kurang mengaplikasikan bahasa arab itu sendiri dalam aktiviti seharian.

Guru sedang memberi penerangan kepada pelajar sebelum memulakan permainan bahasa arab.

Oleh yang demikian, para guru seharusnya mencari inisiatif lain agar tahap berbahasa arab mereka dapat dipertingkatkan sebaiknya. Diantaranya adalah melalui permainan bahasa. Oleh kerana di sini, saya ingin khususkan kepada permainan bahasa arab, maka ulasan seterusnya akan ditulis dalam bahasa arab.

Guru melihat pelajar melaksanakan tugasan ketika permainan bahasa.

                Berikut adalah contoh-contoh permainan bahasa dalam bahasa arab yang sesuai dengan tahap pelajar sekolah menengah dan universiti.

 

                 “Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru
               Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar, bertutur, membaca dan menulis.”

Sambungan mengenai permainan bahasa serta objektif pengaplikasiannya dalam pelaksanaan pengajaran bahasa arab boleh didapati di link:

http://www.scribd.com/doc/27951472/Permainan-Bahasa-Dalam-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bahasa-Arab


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s