Blog dan Media Baharu Perantara Ulama dan Masyarakat

Dr Maza

Sebagaimana yang kita tahu, ulama sejak daripada dahulu lagi, memainkan peranan yang penting dalam membentuk jiwa masyarakat ke arah kehidupan yang Islami. Ini kerana ulama merupakan tempat rujukan kepada masyarakat dalam perkara-perkara yang berlaku seharian.

Kini, pengajian serta pencarian ilmu hanya boleh dilakukan melalui jaringan internet khususnya blog. Asasnya, sukar untuk dibandingkan kelebihan pengajian bertalaqqi dengan guru dengan ilmu yang diperoleh serta disampaikan melalui internet. Namun paling tidak, pencarian ilmu melalui internet mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat dinafikan seperti penyebarannya lebih meluas dan capaiannya pada bila-bila masa sahaja dan boleh diakses di semua tempat. Ini memudahkan kepada kita untuk membuat rujukan kembali dalam perkara yang berkaitan.

minda_tajdid

Continue reading

Advertisements