ANGGOTA BADAN DALAM BAHASA ARAB

Jom kenali dan belajar anggota badan dalam Bahasa Arab.

credit to: page FB, Nota Bahasa Arab

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

KONSEP PERKAHWINAN DAN KELANGSUNGAN ELEMEN BULAN MADU PASCA PERKAHWINAN DALAM ISLAM

KONSEP PERKAHWINAN DAN KELANGSUNGAN ELEMEN BULAN MADU PASCA PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Muhamad Farid Bin Yusof, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis
Fakulti Pendidikan,
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
muhamadfarid1989@gmail.com, harunbaharudin@ukm.edu.my, draqsha@gmail.com
diterbitkan dalam: 10th International Workshop And Conference Of Asean Studies In Islamic And Arabic Education And Educational Science And Technology 2017. ISBN: 978-967-0829-48-7
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk meneroka elemen bulan madu pasca perkahwinan sebagai asas mengukuhkan institusi kekeluargaan dalam kalangan pasangan suami isteri muslim. Elemen ini amat penting untuk diterapkan dalam kalangan pasangan suami isteri yang perkahwinannya bawah daripada lima tahun. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui faktor berlakunya perceraian dalam kalangan pasangan suami isteri. Selain itu, kajian ini dihasilkan untuk mengetahui konsep asas perkahwinan dalam Islam yang menjadi panduan kepada pasangan suami isteri seterusnya elemen bulan madu dalam Islam yang menjadi asas penyelesaian masalah perceraian dalam masyarakat. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan menerusi penelitian terhadap penulisan berkaitan dengan tujuan dan objektif kajian. Analisis yang digunakan adalah analisis kandungan dan cadangan yang dikemukakan adalah untuk menambahbaik dan menjadi rujukan kepada pasangan suami isteri merancang bulan madu mereka yang akhirnya terbina sebuah keluarga bahagian dan mencegah masalah perceraian daripada berlaku.
Kata kunci: Institusi kekeluargaan, elemen bulan madu, faktor perceraian

Continue reading