Bahana Dadah, Pemusnah Belia Harapan Bangsa

             

            Kini, Program Himpunan Jutaan Belia sedang berlangsung di Putrajaya sehingga 27 Mei bersempena sambutan Hari Belia Negara yang telah disambut pada 15 Mei lalu. Himpunan kali ini dikatakan menampilkan hampir 500 aktiviti yang menarik belia-belia untuk datang ke himpunan tersebut. Sejak merdeka lagi, belia merupakan golongan yang menjadi fokus dan penting dalam setiap kerangka pembangunan nasional. Ini kerana golongan belia adalah pewaris dan penentu dalam kelangsungan masa depan negara. Mereka inilah aset penting yang perlu dijaga supaya mereka dapat menjadi penggerak dan pemacu kepada kemajuan dan pembangunan negara.

Continue reading

Advertisements